Văn mẫu lớp 12

Cảm Nhận Về Cái Chết Của LorCa | Đàn Ghita Của LorCa Cảm Nhận Về Cái Chết Của LorCa | Đàn Ghita Của LorCa
(Văn mẫu lớp 12) – Anh chị hãy nêu cảm nhận về sự giã từ cuộc sống của Lor-ca trong tác phẩm “Đàn ghita của Lor-ca” của nhà thơ Thanh Thảo Đề Bài: Cảm Nhận Về Cái Chết Của LorCa | Đàn Ghita Của LorCa | Thanh Thảo [...]
Tóm Tắt Truyện Ngắn Đôi Mắt Của Nhà Văn Nam Cao Tóm Tắt Truyện Ngắn Đôi Mắt Của Nhà Văn Nam Cao
(Văn hay lớp 12) – Anh chị hãy tóm tắt tác phẩm truyện ngắn “Đôi mắt” của nhà văn Nam Cao – (Bài làm văn của học sinh Lê Văn Thành trường THPT Tôn Đức Thắng) Đề bài: Tóm tắt truyện ngắn Đ&oc[...]

Loading…