VĂN MẪU THPT

Phân Tích Chiếc Thuyền Ngoài Xa Và Hai Phát Hiện Của Nghệ Sĩ Phùng Phân Tích Chiếc Thuyền Ngoài Xa Và Hai Phát Hiện Của Nghệ Sĩ Phùng
(Văn mẫu lớp 12) – Anh chị hãy phân tích hai phát hiện của người nghệ sĩ Phùng trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Đề: Phân Tích Chiếc Thuyền Ngoài Xa Và Phân Tích Hai Phát Hiện Của Nghệ Sĩ Phùng tác giả nhà văn Nguyễn Minh Châu. Bài Làm I. Hai phát hiện củ[...]
Phân Tích Nhân Vật A Phủ Trong Tác Phẩm Vợ Chồng A Phủ | Văn mẫu Phân Tích Nhân Vật A Phủ Trong Tác Phẩm Vợ Chồng A Phủ | Văn mẫu
(Văn mẫu lớp 12) – Anh chị hãy phân tích nhân vật A Phủ trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài Đề bài: Phân Tích Nhân Vật A Phủ Trong Tác Phẩm Vợ Chồng A Phủ Bài Làm Tô Hoài như một từ điển sống, một pho sách sống. Ông có vốn hiểu biết sâu sắc , phong phú về phong tục tập quán của nhiều v[...]

Loading…